MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

Výzkumný projekt s podporou Moravskoslezského kraje

Technologie intenzivního chlazení oceli odlité do kokily

„Cílem řešení projektu je vyvinout a ověřit novou technologii intenzivního chlazení oceli odlité do kokil, která by měla přinést zlepšenou chemickou homogenitu ingotu, snížení odmíšenin a segregací v těle ingotu“, říká výkonný ředitel společnosti a vedoucí řešitel projektu Jaroslav Pindor a pokračuje: „ Naše společnost má statut „Výzkumné organizace“ dle evropských pravidel. Běžně řešíme se svými partnery z průmyslové sféry, ale i s partnery z vysokoškolské a akademické oblasti výzkumně – vývojové projekty a to i s využitím účelových dotačních prostředků z ČR a EU.

V loňském roce jsme se poprvé přihlásili s naším projektem do soutěže v programu PODPORA VĚDY A VÝZKUMU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI a uspěli jsme. Z 61 přihlášených projektů se ten náš umístil na 8. místě.

Celkové náklady na řešení projektu jsou 834,5 tisíc Kč. Dotace na řešení projektu poskytnutá Moravskoslezským krajem představuje 80% celkových nákladů, tj. 667,6 tisíc Kč.

Princip našeho řešení je velice jednoduchý a v případě úspěšného řešení je velmi snadno aplikovatelný u výrobců oceli, kteří odlévají ocel do velkých kokil – hmotnost ingotu až 150 tun.

V rámci marketingové studie byli osloveni výrobci oceli v ČR a ti projevili zájem o naši vyvíjenou technologii. Zvýšení kvalitativních vlastností – parametrů oceli odlité do ingotu umožní vyrábět většinou kované výrobky s vyššími kvalitativními parametry. Užití nové technologie by se rovněž mělo projevit na snížení zmetkovitosti výroby o 3 až 5% v celém výrobním cyklu, tj. od odlité oceli až po nový kovaný nebo válcovaný výrobek.

Řešení výzkumného projektu bude probíhat v létech 2016 až 2017 ve společnosti MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. Na řešení projektu se budou podílet pracovníci společnosti ve spolupráci s Fakultou metalurgie a materiálového inženýrství VŠB - TU Ostrava.

Vyvinuté zařízení a technologie bude rovněž přímo využitelná ve společnosti MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. při realizaci komerčních zakázek, u kterých je kladen důraz na co největší homogenitu odlitého materiálu.